Geleceğin gözde meslekleri

Eğitim döneminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte liseden yeni mezun olacak üniversite adayları seçecekleri bölümlerle ilgili tereddüt yaşamaktadırlar. Hızlı bir şekilde yenilenen ve gelişen sektörlerin piyasada var olması veya ortaya çıkmasıyla günümüzün en gözde meslekleri de değişmiştir. Eskiden doktor, mühendis, öğretmen olmak bir statü göstergesiyken artık bu mesleklerin yanında dijital meslekler de yerini almıştır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre de 2014 yılında Türkiye, en çok istihdam artışı yaşayan ülkeler arasında ilk üçte yerini alacak.

2018’ün en gözde mesleklerini bilişim, bilgi teknolojileri, perakende, yapı ve inşaat olarak sıralayabiliriz.

Bilişim sektörünün hızla yüklesen bir ivmeye sahip olması e-ticaret ve bilgi teknolojileri gibi birçok meslek dalı bulunan sektörlerin var olmasını sağlamıştır. Maliyeti düşük ve kısa zamanda sonuç veren yatırımların bulunduğu bilişim sektörü, istihdama büyük oranda katkı sağlamaktadır. Bilişim sektörlerine yerli şirketler tarafından yapılan büyük yatırımlar bu sektörde istihdamın da büyük oranda artmasını sağlamaktadır. Ayrıca yazılım mühendisliği, donanım mühendisliği, veri analistleri gibi bilişim alanına yönelik lisans bölümleri de bu sayede yoğun talep görmeye başlamıştır.

Sağlık sektörünün de ön plana çıkması sağlıkla ilgili meslek dallarının da yoğun ilgi görmesini sağlamıştır. Yaşlı nüfusun hızla artması; hastane ev bakım hizmetlerinin artmasını da beraberinde getirmiştir. Bunun yanında sağlık kuruluşları için yönetici kadrolarının da 2018’te en çok talep görecek meslek dalları arasında olması beklenmektedir.

İletişimin günümüzde en çok önem gösterilen alanlardan biri olması reklam, halkla ilişkiler, medya gibi hem insan ilişkilerini kapsayan hem de internet dünyasına ilişkisin meslekler de 2014’ün en gözde meslekleri arasında.

Son olarak yenilenebilir enerji sektörlerinin de küreselleşen dünya anlayışında oldukça ön plana çıktığını söylemek mümkün. Tüm dünyanın bir sorunun olan çevre kirliliğine bağlı olarak rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi enerji sektörünü temsil eden enerji sektörüne yönelik lisans bölümleri de geleceğin gözde bölümleri arasında yerini almaktadır.

Üniversite adayları lisans bölümlerini tercih ederken en gözde meslek alanlarının yanında kişisel ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak doğru bir seçim yapabilirler.