Öğrenmenin bireyler için daha kolay bir hale getirilmesi hem edinilen bilgilerin hafızada kolayca tutulmasına hem de bireyler için çalışma eyleminin zor ve stresli bir hal almasına engel olacaktır. Bu nedenle bireyler ders çalışırken pratik öğrenme için püf noktalarından faydalanarak ders çalışma sürecini kolaylaştırabilirler.

Pratik öğrenme

Derste öğrenilen bilgiler kısa süreli hafızaya kaydedilir. Sadece ders dinlenerek bilgilerin kalıcı hale getirilebileceği düşüncesi oldukça yanlış bir düşüncedir. Bu düşüncenin öncelikli olarak anne ve babalar tarafından iyi bir şekilde anlaşılması lazımdır. Öğrenciye aktarılmak istenen bilgi derste değil, dersten sonra yapılacak tekrar sayesinde kalıcı bir hale getirilebilir. Öğrencilere aktarılmak istenilen bilginin birden fazla eğitmen tarafından özel olarak veya topluluk içinde aktarılması bireyin sadece konuya özel terimlere kulak aşinalığı oluşmasını sağlayacaktır. Bireyin kendi başına dinlediği bilgileri yorumlaması ve bu bilgiler üzerine düşünce üretmesi bilgilerin öğrenci zihninde kalıcı hafızaya atılmasını ve öğrencinin öğrenilen konular hakkında sorulan sorulara cevap verebilme yetisini arttıracaktır.

Ders çalışma saatlerinin planlı bir şekilde ayarlanması zihin karışıklığının önüne geçilmesi açısından gereklidir. Özellikle öğrenme molası vermek, zihnin bilgileri öğrenilmiş bilgi olarak kaydetmesi için olmazsa olmazlardandır. Öğrencilerin mola vermeden sürekli ders çalışmaları öğrenme kapasitesini düşürecektir. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre uyumadan önce edinilen bilginin kalıcılığı da artmaktadır. Bu nedenle uzmanlar öğrenilmesinde güçlük çekilen konuların uyumadan en az iki saat önce çalışılmasını tavsiye etmektedir. Beyin uyku esnasında son aktarılan bilgiyi uyku aşamasında öğrenilmiş bilgiye dönüştürerek, kalıcı bir öğrenim gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Bireylerin çalışma programlarını düzenlerken zorlandıkları dersler için tam bir gün ayırmaları doğru bir tercih olacaktır. Gün içinde birkaç farklı dersin belirli aralıklarla çalışılması bireylerin rahat anladığı ve zorlanmadıkları konular için yapılmalıdır. Zorlanılan konular için ayrılan bir gün, bireylerin zorlandıkları konuya rahat bir şekilde odaklanmasını ve konular arasında bağlantı kurabilmesini sağlayacaktır.

Son olarak bireylerin çalışma esnasında öğrendikleri bilgileri hafızalarında rahatça tutabilmeleri için bilgileri gerçek hayattan örneklerle bağdaştırmaları konuya olan ilginin artmasını sağlayacaktır. Bu şekilde günlük hayatta edinilen bilgilerin kullanılması yani işlevselliğinin artması da söz konusu olacaktır.